BLÅ BOG
Startside ]

 

CHRISTOFFERSEN Kurt Egedal fhv. kommunaldirektør, R.; f. 21/11 1944 i Brande; søn af ejendomshandler Albert Egedal Christoffersen (død 1990) og hustru Erna C. f. Nielsen (død 1960); gift 16/2 1969 m. lektor Lis Pade, f. 18/5 1945 i Brahetrolleborg, datter af gårdejer Jørgen Nielsen (død 1969) og hustru Inger f. Pade (død 1997).

Student (Kolding Gymn.) 1965; cand. scient. pol. (Aarhus Univ.) 1974; konsulent i Kommunernes Landsforening 1974-75; sekretariatschef, Korsør Kommune 1976-82; kommunaldir., Skibby Kommune 1982-85; kommunaldir., Køge Kommune 1985-96; kommunaldir., Frederiksberg Kommune 1996-2008; forsyningsdir. Frdbg Kommune fra 2008; adm. direktør, Frederiksberg Energi A/S fra 2005, Frederiksberg Fjernvarme A/S 2008-10,Frederiksberg Vand A/S 2008-10, Frederiksberg Kloak A/S 2008-10 og Frederiksberg Eltransmission A/S fra 2008-10.

Fmd. for Frederiksberg Forsyning A/S fra 2009 og Frederiksberg Forsynings Ejendomsselskab A/S fra 2009.

Medl. af Strukturkommissionen 2002-04, af Udvalget om internationale spørgsmål mellem de kommunale parter 1996-2006, af Øresundsudvalget 1996-2006, af bestyrelsen for Digital Forvaltning  2001-05, Det Kommunale Digitaliseringsråd under KL 2006-07 og Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut (AKF - nu Anvendt Kommunal Forskning) 1998-07, Lokalkomiteen for INTERFORCE Storkøbenhavn fra 2002, den selvejende institution Danmarks Forvaltningshøjskole 1998-2002 og Historisk-Topografisk Selskab for Frdbg fra 1999.

Medl. af hovedbestyrelsen for Danmarks Jurist- & Økonomforbund 1992-96, af bestyrelsen for Foreningen af Chefer u. Danmarks Jurist- & Økonomforbund 1992-96 og af Beredskabsudvalget 1996-2001.